I pusgada BŪVVALŽU SANĀKSME

Sākas: 2021-04-23T11:00:00+03:00 (2021-04-23T11:00:00+03:00)

Beidzas: 2021-04-23T13:00:00+03:00 (2021-04-23T13:00:00+03:00)

2021. gada 23. arpīlī Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) organizē I pusgada BŪVVALŽU SANĀKSMI tiešsaistes platformā MS TEAMS.

Pasākuma norises laiks: pl. 11.00 - 13.00

Darba kārtība:

  1. Aktuālais būvniecības normatīvo aktu regulējumā (Olga Feldmane un Andris Lazarevs EM Būvniecības politikas departamenta vadītāja un vietnieks):
    1. Par regulējuma piemērošanu saistībā ar pārejas perioda beigām būvatļauju spēkā esamībai (2022.gada 1.janvāris) un tiesiskās sekas;
    2. Par Būvniecības likuma grozījumiem;
    3. Par būvniecības ieceres saskaņošanas un akceptēšanas termiņiem un šo termiņu ievērošanas praksi pašvaldībās.
  2. BVKB organizētie gaisa kvalitātes mērījumi tirdzniecības vietās (februāris, aprīlis 2021) (Dita Bārdiņa, BVKB Būvju ekspluatācijas kontroles nodaļas vadītāja);

  3. Būves ekspluatācijas lietas riska līmeņa noteikšanas algoritms (Māris Demme, BVKB Būvniecības kontroles departamenta direktors);
  4. BIS ERAF attīstības 2.kārtas projekta virzība. Reģionālās reformas nodrošināšana BIS. Migrācijas varianti (Iļja Zapoļskihs, BKVB Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas vadītājs)

Lūdzam būvvalžu speciālistuslūdzam pieslēgties tiešraidei: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzc3YmI4MjAtNDA5NS00Y2Y3LTk2NjgtMGEwZWIzMzg4NzQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d776fea5-7f8f-444d-ab4e-5cffc08995f1%22%2c%22Oid%22%3a%22cfd26775-afba-4852-b9e7-66de4bc8bd0f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a 

Vairāk informācijas:

Jūlija Eizenberga

Būvniecības valsts kontroles biroja sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: Julija.Eizenberga@bvkb.gov.lv

Tālrunis: 67013327, 29482328

 

Reģistrācija dalībai šajā notikumā ir slēgta.